with Brak komentarzy

Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Zwykła                             14.02.2021 r.

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii. Jest wyłożona księga abstynencji …
 2. We wtorek modlitwy Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego.
 3. We środę do odmawiania różańca prosimy różę Św. Barbary (Maria Storek)
 4. W najbliższą środę rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę Popielcową o godz. 8.00 i 17.00. Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty.
 5. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 6. W Środę Popielcową składka na Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Przeworsku..
 7. W środę rozpoczynamy także dni modlitwy o ducha pokuty. Prośmy w osobistej modlitwie o błogosławione owoce wielkopostnej przemiany w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym.
 8. Zapraszamy do udział w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 17.00 oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 15.00. Przypominamy, że za każdorazowe pobożne odprawienie Drogi krzyżowej oraz za udział w Gorzkich żalach i po spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę odpustu.
 9. Stosownie do ustaleń z Radą Duszpasterską w trzecią niedzielę miesiąca (czyli za tydzień) jest tzw. składka remontowa. W kopertach po 50 zł od rodziny składamy na tacę ewentualnie wpłacamy na konto. Kopertę z ofiarą należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać numer domu.
 10. Podziękowania dla Jasia Dudy za wytrwałą walkę z żywiołem!
 11. Sprzątanie kościoła: Wczoraj kościół sprzątali: W tym tygodniu prosimy parafian: Kosiński Paweł, Stopa Jan, Stopa Adam, Siara Janusz. Bednarz Kazimierz, Szymczycha Marian.