Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

with Brak komentarzy

Ogłoszenia duszpasterskie:                                                  24.11.2019 r.

 

 1. Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego królestwo nie jest z tego świata. Ono przekracza wyobrażenia tego świata, tak samo jak Chrystus przekroczył granice życia i śmierci. Zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On zaprasza nas do uczestnictwa w Jego królestwie.
 2. Dzisiaj po Sumie spotkanie rodziców uczniów kl. III szkoły podstawowej.
 3. We środę do prowadzenia różańca prosimy róże Św. Bernadeta Soubirous (Janiny Dominik)
 4. We środę spotkanie formacyjne lektorów i ministrantów
 5. W sobotę, 30 listopada, przypada święto św. Andrzeja Apostoła. Tradycja głosi, że po zesłaniu Ducha Świętego udał się do Grecji, gdzie oddał życie za wiarę, ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak zwane krzyże św. Andrzeja w kształcie litery „X”.
 6. W sobotę o gody. 14.00 oficjalne otwarcie ogrodu biblijnego .. zapraszamy wszystkich członków grup parafialnych i wszystkich chętnych. ( Dziękuję za prace w dniu wczorajszym: Paweł Siara, Jan Dziedzic, Witold Jasiewicz).
 7. Musimy zadbać o nasze środowisko, o czystość powietrza ( encyklika Laudato Sii) są informacje o możliwości zbiórki odpadów foliowych …
 8. Przyszła niedziela to I niedziela Adwentu. Msze święte tak jak w każdą niedzielę 8.00;
  00 i 16.00
 9. Za tydzień pierwszą niedziele miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych:
  Róże Kobiet rano po Mszy św. o 8.00.
  Róże Mężczyzn po na Sumie.
 10. Sprzątanie kościoła: W tym tygodniu prosimy parafian: Duda Tadeusz, Kwaśny Grzegorz, Pasaj Jan, Pasaj Krzysztof, Niemiec Franciszek,