XXX Niedziela Zwykł

with Brak komentarzy

Ogłoszenia duszpasterskie                                     27.10.2019 r.

(Rocznica poświęcenia kościoła własnego)

 1. Dziś – miejsce trzydziestej niedzieli w ciągu roku zajmuje uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Nasze zobowiązania wobec tej świątyni możemy zamknąć w dwóch słowach, a są nimi: dziękczynienie i odpowiedzialność.
 2. We wtorek do odmawiania różańca zapraszamy Margaretki.
 3. We środę do odmawiania różańca prosimy różę Św. Teresy z Avila (Zofii Poliszak)
 4. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną wyjątkowo we czwartek od godz. 9.00
 5. W piątek, 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, chcemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Ta uroczystość to również przypomnienie, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. Porządek Mszy Świętych: 00 w kościele a o godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza Święta w kaplicy na cmentarzu, następnie odbędzie się procesja na cmentarzu, połączona z modlitwą za zmarłych. Później poświęcenie pomników – proszę zgłosić w zakrystii żeby na cmentarzu nie robić zamieszania.
 6. W sobotę – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej Dniem Zadusznym. Msze Święte w naszym kościele o godz. 00; 15.00 i 17.00
 7. Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach do kontenerów.
 8. Przypominamy o możliwości zyskania odpustów dla Zmarłych w listopadzie:
 9. W Uroczystość Wszystkich Świętych wierni mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty, przyjęcie Komunii sakramentalnej, pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
 10. W miesiącu listopadzie: można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zamarłych i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 XI, odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach odpust cząstkowy. Warunki zyskania odpustu zupełnego podano wyżej, z tym, że spowiedź sakramentalna wystarczy dla zyskania odpustów w wielu dniach.
 11. W tym tygodniu przypadają: pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. – codziennie przed Mszą Świętą.
 12. Za tydzień pierwszą niedziele miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych:
  Róże Kobiet rano po Mszy św. o 8.00.
  Róże Mężczyzn po na Sumie.
 13. Za tydzień po Sumie spotkanie rodziców uczniów kl. VII Szkoły Podstawowej
 14. Lista ofiarodawców z miesiąca sierpnia
 15. Zapowiedzi: Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić:
  Piotr Wojciech Kuropatwa   Zdzisława i Bogumiły  – wdowiec – zam. w Ostrowie par. tutejsza
  i Agnieszka Barbara Bryła
  c. Jerzego i Lucyny – panna – zam. w Ostrowie.  Zapowiedź I
  Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami ma obowiązek powiadomić urząd parafialny.
 16. Komunikat: W związku z profanacją jaka miała miejsce w kościele filialnym w Słonnem w parafii Dubiecko niniejszym zarządzam, by we wszystkich kościołach i kaplicach w Archidiecezji, po każdej Mszy Świętej niedzielnej odśpiewać suplikację ,,Święty Boże, Święty Mocny…” i zachęcić wiernych do przyjęcia w Komunii Świętej wynagradzającej. Arcybiskup Metropolita Przemyski Adam Szal
 17. Sprzątanie kościoła… W tym tygodniu prosimy parafian: Blok Kazimierz, Trąd Artur, Blok Marek, Duda Henryka, Duda Andrzej