XXIV Niedziela Zwykła

with Brak komentarzy

Ogłoszenia duszpasterskie                                     16.09.2018 r.

 1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej Ojczyźnie Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.
 2. Dzisiaj rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia będziemy prosili Pana Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.
 3. We wtorek ( 18.09 ) w naszej parafii Uroczystość odpustowa ku czci Św. Stanisława Kostki. Msze św. o 11.00 i 17.00. Jest to także dzień wizytacji kanonicznej Ks. Biskupa. Naszą wspólnotę odwiedzi Ks. Abp Adam Szal – odprawi Sumę odpustową oraz udzieli sakramentu bierzmowania. Suma odpustowa o godz. 11.00. Zapraszamy wszystkich parafian na nasze uroczystości. Bardzo proszę aby pomyśleć o procesji tzn. baldachim poniosą członkowie Rady Duszpasterskiej, chorągwie mężczyźni a tzw. branżowe przedstawiciele danej branży, obrazy – po 4 dziewczyny z klas III Gimnazjum oraz klasy VIII i VII i V..
 4. Uroczystość odpustowa poprzedza Triduum ( sobota i niedziela, poniedziałek ) . O godz. 17.00 będzie wystawienie Najśw, Sakramentu do godz. 18.00 a o 18.00 Msza św. – zapraszamy wszystkich parafian a szczególnie dzieci i młodzież.
 5. We wtorek modlitwy Bractwa ratowania dusz od potępienia wiecznego
 6. W piątek, 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 będziemy się szczególnie modlić o to, abyśmy umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Podczas tej Eucharystii będziemy dziękować Panu Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.
 7. W przyszłą niedzielę po Sumie spotkanie rodziców dzieci klasy III Szkoły Podstawowej.
 8. Przypominam o przedłużeniu prenumeraty za tygodnik katolicki Niedziela na IV kwartał po 65.
 9. Ogłoszenie Pana Wójta o spotkaniu …
 10. Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca składka remontowa po 50 zł. W kopertach po 50 zł od rodziny, składamy na tacę ewentualnie wpłacamy na konto. Kopertę z ofiarą należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać numer domu.
  Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za złożone ofiary –  lista  ofiarodawców z lipca za tydzień.
 1. Sprzątanie kościoła: w tym tygodniu prosimy parafian: Marciak Janina, Buk Henryk, Oronowicz Marzena, Lis Ryszard, Sabat Piotr,