XXIII Niedziela Zwykła

with Brak komentarzy

Ogłoszenia duszpasterskie                                         9. 09. 2018 r.

 1. Dzisiaj dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku – XIX Piesza Pielgrzymka z Ostrowa do Sanktuarium M.B. Pocieszania w Chłopicach. Wyruszyła o godz. 7.30 – Msza w Chłopicach o 11.00 a o 13.. będzie Droga krzyżowa. Powrót własnym środkiem transportu lub busem.
 2. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień wychowania chrześcijańskiego pod hasłem: „ W poszukiwaniu drogi”.Dzisiaj o godz. 12.15 zebranie wiejskie w szkole – z udziałem Pana Wójta.
 3. Młodzież, która 18 września (odpust) ma przyjąć sakrament bierzmowania zapraszamy na spotkanie jutro na godz. 18.00
 4. Próba chóru jutro o godz. 19.00
 5. Spotkanie lektorów i ministrantów we środę o godz. 18.00. Obecność obowiązkowa, będzie przygotowywana liturgia odpustowa.
 6. W piątek przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone na pamiątkę odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Pan Jezus, i wniesienia ich do bazyliki, zbudowanej na miejscu Grobu Pańskiego i Zmartwychwstania Chrystusa.
 7. W sobotę – wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Jej opiece powierzymy wszystkich chorych i cierpiących w naszej parafii.
 8. W sobotę do pracy przy kościele przed odpustem prosimy parafian od nr 121 do 150. Zapraszamy również rodziców młodzieży bierzmowanej. Prosimy przynieść grabki do grabania.
 9. We wtorek ( 18.09 ) w naszej parafii Uroczystość odpustowa ku czci Św. Stanisława Kostki. Msze św. o 11.00 i 17.00. Jest to także dzień wizytacji kanonicznej Ks. Biskupa. Naszą wspólnotę odwiedzi Ks. Abp Adam Szal – odprawi Sumę odpustową oraz udzieli sakramentu bierzmowania.
  Suma odpustowa o godz. 11.00. Zapraszamy wszystkich parafian na nasze uroczystości
  Bardzo proszę aby pomyśleć o procesji tzn. baldachim poniosą członkowie Rady Duszpasterskiej, chorągwie mężczyźni a tzw. branżowe przedstawiciele danej branży, obrazy – po 4 dziewczyny z klas III Gimnazjum oraz klasy VIII i VII i V..
 10. Uroczystość odpustowa poprzedzi Triduum ( sobota i niedziela, poniedziałek ) . O godz. 17.00 będzie wystawienie Najśw, Sakramentu do godz. 18.00 a o 18.00 Msza św. – zapraszamy wszystkich parafian a szczególnie dzieci i młodzież.
 11. Za tydzień trzecią niedzielę miesiąca – składka remontowa. W kopertach po 50 zł od rodziny, składamy na tacę lub wpłacamy na konto. Kopertę z ofiarą należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać numer domu.
 12. Za tydzień – dwudziesta czwarta niedziela w ciągu roku a zarazem Dzień Środków Społecznego Przekazu, obchodzony w Polsce w trzecią niedzielę września. Składka na tacę będzie przeznaczona na diecezjalne radio „Fara”.
 13. Proszę o wpłacanie na tygodnik „Niedziela” na IV kwartał po 65 zł.
 14. Zapowiedzi: Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić:
  Krzysztof Jan Borys   Jana i Bogusławy  – kawaler – zam. w Ostrowie par. tutejsza
  i Monika Izabela Szymczycha
  c. Mariana i Weroniki – panna – zam. W Ostrowie par. tutejsza. Zapowiedź II
  Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami ma obowiązek powiadomić urząd parafialny.
 15. Sprzątanie kościoła: w tym tygodniu prosimy parafian: Grabski Mieczysław, Storek Wiesław, Lotycz Bogusława, Storek Tomasz, Szczepanik Piotr,