III Niedziela Zwykła

with Brak komentarzy

Ogłoszenia duszpasterskie                                              21.01.2018 r.

 1. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.
 2. We wtorek spotkanie grupy młodzieżowej RAM
 3. W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata.
 4. Zakończenie tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
 5. Jest jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie i własną wspólnotę wiary. W piątek, 26 stycznia, będziemy obchodzić Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.
 6. W piątek spotkanie grupy duszpastersko – liturgicznej.
 7. W sobotę o 15.30 próba scholii ..
 8. Za tydzień przed i w czasie Sumie będzie się prezentował Zespół Pieśni i Tańca „Ostowiacy” śpiewając kolędy.
 9. Za tydzień po Sumie spotkanie rodziców dzieci klasy III przygotowujących się do I Komunii świętej.
 10. Stosownie do ustaleń z Radą Duszpasterską w trzecią niedzielę miesiąca (czyli dzisiaj) jest tzw składka remontowa – na dach. W kopertach po 50 zł od rodziny składamy na tacę
  ewentualnie na konto. Kopertę z ofiarą należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać numer domu.
 11. Lista ofiarodawców z listopada …
 12. Wczoraj kościół sprzątali- W tym tygodniu prosimy parafian: Niemiec Franciszek, Blok Marian, Pasaj Marek, Krowicki Franciszek, Chamuła Stanisław.