II Niedziela Zwykła

with Brak komentarzy

Ogłoszenia duszpasterskie                                              14.01.2018 r.

 1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć innych – oni też są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.
 2. Okres Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas spotkań opłatkowych. Dzisiaj o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej spotykamy się na naszym opłatku …
 3. We wtorek spotkanie grupy młodzieżowej RAM
 4. W środę, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.
 5. Ogłoszenie dla seniorów świętowaniu ich święta…
 6. W czwartek spotkanie ministrantów .. po mszy św.
 7. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze.
 8. W piątek spotkanie grupy duszpastersko – liturgicznej.
 9. W sobotę próba scholii o 15.30
 10. Msza święta w tygodniu o godz. 17.00
 11. Stosownie do ustaleń z Radą Duszpasterską w trzecią niedzielę miesiąca (czyli za tydzień ) jest tzw składka remontowa – na dach. W kopertach po 50 zł od rodziny składamy na tacę
  ewentualnie na konto. Kopertę z ofiarą należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać numer domu.
 12. Sprzątanie kościoła: Wczoraj kościół sprzątali … W tym tygodniu prosimy parafian: Zimoński Mariusz, Duda Tadeusz, Kwaśny Grzegorz, Pasaj Jan, Pasaj Krzysztof,