XXX Niedziela Zwykła

with Brak komentarzy

Ogłoszenia duszpasterskie                                   29.10.2017 r.

(Rocznica poświęcenia kościoła własnego)

 

 1. Dziś – miejsce trzydziestej niedzieli w ciągu roku zajmuje uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Nasze zobowiązania wobec tej świątyni możemy zamknąć w dwóch słowach, a są nimi: dziękczynienie i odpowiedzialność. Jesteśmy wdzięczni za nasz kościół parafialny Panu Bogu i ludziom, którzy przyczynili się do jego budowy i wyposażenia. Równocześnie czujemy się odpowiedzialni za korzystanie z niego i utrzymanie go i przekazanie przyszłym pokoleniom.
 2. We wtorek zbiórka ministrantów.
 3. W środę, 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, chcemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Ta uroczystość to również przypomnienie, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. Porządek Mszy Świętych: 00 w kościele a o godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza Święta w kaplicy na cmentarzu, następnie odbędzie się procesja na cmentarzu, połączona z modlitwą za zmarłych.
 4. W czwartek – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej Dniem Zadusznym. Msze Święte w naszym kościele o godz. 00; 15.00 i 17.00
 5. Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach do kontenerów.
 6. Przypominamy o możliwości zyskania odpustów dla Zmarłych w listopadzie:
 7. W Uroczystość Wszystkich Świętych wierni mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty, przyjęcie Komunii sakramentalnej, pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
 8. W miesiącu listopadzie: można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zamarłych i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 XI, odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach odpust cząstkowy. Warunki zyskania odpustu zupełnego podano wyżej, z tym, że spowiedź sakramentalna wystarczy dla zyskania odpustów w wielu dniach.
 9. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. – codziennie przed Mszą Świętą.
 10. Czwartek jest też dniem szczególnego dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.
 11. We czwartek zapraszam na spotkanie Akcji Katolickiej – rozpoczniemy Mszą św.
 12. Msza Święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – w piątek o godz.17.00,
  zaś wotywa o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny – w sobotę o godz. 17.00
 13. W pierwszy piątek odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00
 14. W piątek spotkanie grupy duszpastersko – liturgicznej
 15. W sobotę o 15.30 próba scholii a po mszy św. spotkanie dla młodzieży
 16. Za tydzień pierwszą niedziele miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych:
  Róże Kobiet rano po Mszy św. o 8.00.
  Róże Mężczyzn po na Sumie.
 17. Sprzątanie kościoła… W tym tygodniu prosimy parafian: Lis Ryszard, Sabat Piotr, Krawiec Wacław, Sebastianka Zbigniew, Jędrzejko Tadeusz