XXIV Niedziela Zwykła

with Brak komentarzy

Ogłoszenia duszpasterskie                               17.09.2017 r.

 

 1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej Ojczyźnie Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.
 2. Dzisiaj rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia będziemy prosili Pana Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.
 3. Jutro ( 18.09 ) w naszej parafii Uroczystość odpustowa ku czci Św. Stanisława Kostki. Msze św. o 11.00 i 17.00. Suma odpustowa o godz. 11.00. Zapraszamy wszystkich parafian na nasze uroczystości
  Bardzo proszę aby pomyśleć o procesji tzn. baldachim poniosą członkowie Rady Duszpasterskiej, chorągwie starsi ministranci a tzw branżowe przedstawiciele danej branży, obrazy – po 4 dziewczyny z klas III, II Gimnazjum oraz klasy VII i VI.
 4. We wtorek modlitwy Bractwa ratowania dusz od potępienia wiecznego oraz spotkanie uczniów kl. III Gim.
 5. W czwartek, 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 będziemy się szczególnie modlić o to, abyśmy umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Podczas tej Eucharystii będziemy dziękować Panu Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.
 6. W piątek spotkanie grupy duszpastersko-liturgicznej
 7. W sobotę spotkanie dla młodzieży – po Mszy św.
 8. W przyszłą niedzielę po Sumie spotkanie rodziców dzieci klasy III Szkoły Podstawowej
 9. Archidiecezja Przemyska włącza się w ogólnopolską akcję modlitewną pod nazwą „Różaniec do granic”. 7 Października będziemy modlić się w Korczowej. Prosimy chętnych o zgłaszanie się w zakrystii. Szczegóły na stronie diecezjalnej
 10. Przypominam o przedłużeniu prenumeraty za tygodnik katolicki Niedziela na IV kwartał po 65
 11. Dzisiaj  trzecia niedziela miesiąca składka remontowa po 50 zł. W kopertach po 50 zł od rodziny, składamy na tacę ewentualnie wpłacamy na konto. Kopertę z ofiarą należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać numer domu.

Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za złożone ofiary –  lista  ofiarodawców z lipca za tydzień.

 1. Zapowiedzi: Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić:
  Karol Andrzej Niemiec Franciszka i Alicji  – kawaler – zam. w Ostrowie par. tutejsza
  i Justyna Michalik
  c. Kazimierza i Aliny – panna – zam. w Łukawcu par. Łukawiec. Zapowiedź II
  Grzegorz Skrabiński
   s. Stanisława i Stanisławy  – kawaler – zam. w Ostrowie par. tutejsza
  i Paulina Barbara Storek
  c. Wiesława i Marii – panna – zam. w Ostrowie par. tutejsza
  . Zapowiedź I
  Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami ma obowiązek powiadomić urząd parafialny.
 2. Sprzątanie kościoła:  w tym tygodniu prosimy parafian: Storek Piotr, Usiądek Sławomir, Homa Józef, Czternastek Jan, Hołowacz Maciej