XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.10.2016 R.

with Brak komentarzy

(Rocznica poświęcenia kościoła własnego)

 

 1. Dziś – miejsce trzydziestej pierwszej niedzieli w ciągu roku zajmuje uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego czyli dnia, w którym ten budynek został wyłączony z użytku świeckiego a przeznaczony na sprawowanie w nim kultu Bożego. Nasze zobowiązania wobec tej świątyni możemy zamknąć w dwóch słowach, a są nimi: dziękczynienie i odpowiedzialność. Jesteśmy wdzięczni za nasz kościół parafialny Panu Bogu i ludziom, którzy przyczynili się do jego budowy i wyposażenia. Równocześnie czujemy się odpowiedzialni za korzystanie z niego i utrzymanie go i przekazanie przyszłym pokoleniom.
 1. We wtorek, 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, chcemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Ta uroczystość to również przypomnienie, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. Porządek Mszy Świętych: 8.00 w kościele a o godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza Święta w kaplicy na cmentarzu, następnie odbędzie się procesja na cmentarzu, połączona z modlitwą za zmarłych.
 1. W środę – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej Dniem Zadusznym. Msze Święte w naszym kościele o godz. 8.00; 15.00 i 17.00.
 1. Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach do kontenerów.
 1. Przypominamy o możliwości zyskania odpustów dla Zmarłych w listopadzie: W Uroczystość Wszystkich Świętych wierni mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty, przyjęcie Komunii sakramentalnej, pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego. W miesiącu listopadzie: można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zamarłych i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 XI, odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach odpust cząstkowy. Warunki zyskania odpustu zupełnego podano wyżej, z tym, że spowiedź sakramentalna wystarczy dla zyskania odpustów w wielu dniach.
 1. W czwartek rozpoczniemy modlitwy za zmarłych polecanych w wypominkach
  poniedziałek od numeru 1 do 50
  wtorek od numeru 51 do 100
  środa od numeru 101 do 150
  czwartek od numeru 151 do 200
  piątek od numeru 201 do 250
  sobota od numeru 251 do końca.
 1. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. – codziennie przed Mszą Świętą.
 1. Czwartek jest to dzień szczególnego dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii. Połączymy z nią wypominki za zmarłych.
 2. We czwartek zapraszam na spotkanie Akcji Katolickiej – rozpoczniemy Mszą św.
 1. Msza Święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – w piątek o godz.17.00,
  zaś wotywa o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny – w sobotę o godz. 17.00
 2. W pierwszy piątek odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00.
 1. W sobotę o godz. 12.00 inauguracja „Ogniska muzycznego” – dla chętnych którzy chcę się nauczyć gry na instrumentach. Zapraszamy dzieci i młodzież na to spotkanie (obowiązkowo z rodzicami). Ognisko jest odpłatne, szczegóły w sobotę.
 1. Za tydzień pierwszą niedziele miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych:
  Róże Kobiet rano po Mszy św. o 8.00.
  Róże Mężczyzn po na Sumie.
 1. Sprzątanie kościoła… W tym tygodniu prosimy parafian: Kosiński Henryk, Blok Maciej, Mazur Janusz, Kud Ryszard, Kamiński Marek.